Deze website wordt niet meer actief onderhouden en enkel bewaard voor archiefdoeleinden, ga naar snelders.istiecool.nl voor de meest actuele website.
* Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk worden van de kudde, die door toedoen van het (wereld) regerings-bedrijfs - media complex en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt. * Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte (wereld) regerings-bedrijfs-media complex en religies. * Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de "wapens" aan te reiken zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag. Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan enz. enz., hoe makkelijker het voor ons wordt om besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die (bewust of onbewust) al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.

Complotpraktijken

  
This website has been down for a few month's. Now it's up again, but only as a videoarchive.  
 
 
DEZE WEBSITE IS SPECIAAL VOOR U IN HET LEVEN GEROEPEN MET DE VOLGENDE DOELEN:
Balkjoker
 * Dat zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk mentaal onafhankelijk  worden van de kudde, die door toedoen van het (wereld) regerings-bedrijfs - media    complex  en gevestigde religies, elke minuut van de dag en nacht misleid, beroofd, vermoord en uitgebuit wordt.
* Dat zoveel mogelijk mensen ideeën opdoen en aangereikt krijgen om er voor te zorgen dat zij niet het slachtoffer worden van de eindeloze reeks manipulaties, bedriegerijen en leugens van dit moorddadige en door en door corrupte (wereld) regerings-bedrijfs-media complex en religies.
* Dat u en de mensen in uw omgeving de beschikking krijgen over de mogelijkheden om uzelf te informeren over de aard van de werkelijke machten en krachten die in stelling gebracht zijn tegen de mensheid en om u de "wapens" aan te reiken  zoals kennis, eerlijke informatie en bewustzijnsvergrotend materiaal, om uzelf, uw kinderen en de mensen die u verder lief zijn te beschermen tegen de bewust gecreëerde waanzin van alledag.
Hoe meer we weten wat er werkelijk gaande is in de financiële wereld, regeringskringen en daaronder vallende instanties, in de gezondheidszorg, de voedselindustrie, de farmaceutische industrie, multi-nationals, Vaticaan  enz. enz.,  hoe makkelijker het voor ons wordt om  besluiten te nemen en acties te ondernemen die aan ons allen tengoede komen in plaats van slechts een paar corrupte regerings-bedrijfs- en media acteurs die (bewust of onbewust) al decennia lang bezig zijn om een Nieuwe Wereld Orde te vestigen met ons als slaven en deze elite als  onbetwiste meesters. Ik spreek dan ook de intense hoop uit, dat dit video- en artikelen archief een bijdrage mag leveren aan de verdieping van ons aller inzicht in het reilen en zeilen van deze prachtige aarde waar we NU met zijn allen de verantwoordelijkheid voor moeten nemen.
Jan Snelders 
 
"THEY DON'T CARE ABOUT US" 


In de zwaarst beveiligde gevangenis op de Philippijnen, dansen de gevangenen op de Muziek van Michael Jackson uit zijn helaas nooit tot stand gekomen Tour: This is it 
Zij doen dat op indrukwekkende manier onder leiding van Choreograaf Travis Payne die heel lang de choreograaf van Michael was, en de dansers Daniel Celebre en Dres Reid.
Zoals bekend is Michael Jackson vermoord. Hij stond op het punt om zijn waarheid (zijn eigen ervaringen) te onthullen in zijn show. Dit nummer gaat over één van die waarheden, die Michael ontdekt had.
Filipino, Philippines "Dancing Inmates" from Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center (CPDRC), a maximum security prison, were treated to a visit by Michael Jacksons long-time choreographer Travis Payne and dancers Daniel Celebre and Dres Reid to learn performances from THIS IS IT.
 
THE CONSCIOUS ARMYWe leven in een tijdperk van profetieën waarin de mensheid de kans heeft om te ontwaken naar een tijdloze onderling afhankelijke relatie met de cosmos. Zonder twijfel zijn wij in deze bijzondere tijd hier om mee te helpen aan het volvoeren van een geweldig groots en zorgvuldig geregisseerd plan om de Aarde op een lijn te brengen met de cosmos en om de mensheid op een lijn te brengen met het Universele Hart.

Wij zijn hier om volledig authentieke en oorspronkelijke bewuste mensen te worden. Het is tijd om de cosmische controle op afstand af te schudden, op te staan uit die visualisatiestoel en in actie te komen. De geest helpt hen die zichzelf helpen. Geest werkt NU...niet gisteren...niet morgen. Stop met toeschouwer zijn en kom in actie. Gebruik de macht die u hebt om iets te doen aan de onevenwichtigheid in uw wereld."
"We live in an age of prophecy,
during which humanity has the opportunity to re-awaken to timeless, inter-dependent relationship with the cosmos.
Without a doubt, we are here at this special time to help fulfill an awesome and delicately orchestrated plan
to align Earth with the cosmos and humanity with the universal heart. We are here to awaken to the full potential of being authentic, aware human beings. It is time to drop your cosmic remote control, get out of that visualization chair,
and get to work. Spirit helps those who help themselves.
Spirit works right NOW . . . not yesterday . . . not tomorrow. Quit watching what is going on and take action.
Use your power to do something about the imbalances in your world."
~ The Star Elders
Wilt u meer weten en/of u aansluiten bij The Conscious Army?
Want to know more and join The Conscious Army?
klik hier home 

Tweet

UW VOEDSEL, GEZONDHEID, CODEX ALIMENTARIUS
Je bent wat je eet! Als dat waar is moeten we toch wat beter opletten wat er met ons voedsel gebeurt.
In deze map een aantal video's met betrekking tot een belangrijk document. DE CODEX ALIMENTARIUS. Daarnaast veel andere video's die er op wijzen, dat er veel aan de hand is met uw voeding! Kijk en onderzoek!

Monsanto

FDA? Wat is het en wat doen ze?
WTO?  Wie zijn dat en wat doet deze organisatie precies?  
GMO?   Wat is dat?
MONSANTO?  Wie zijn dat en wat doen ze?
H1N1?  Wat is dat, Wat doet het, wie heeft dit virus in elkaar gezet en de wereld ingeholpen en welke financiële en machtsbelangen zitten er achter?
klik hier home2
  
 
 Dr. Rima Laibow spreekt over de voedsel industrie en de daarmee samenhangende agenda van de Nieuwe Wereld OrdeVoor meer informatie

 

klik hier home2
 

VACCINATIES, MEDICIJNEN, BIG PHARMA EN UW REGERINGEN
Een gezonde baarmoederhals. Een belangrijk artikel voor meisjes en hun ouders.
 NATUURLIJKE BENADERINGEN BIJ HPV-BESMETTING, BEDENKELIJKE UITSTRIJKJES, EN BAARMOEDERHALSKANKER.

Vaccin Death Mix

Op 1 maart 2010 startte het RIVM een verbazend omvangrijke campagne om alle 12-jarige meisjes van Nederland over te halen om zich binnen het Rijksvaccinatieprogramma driemaal met een HPV-vaccin te laten inspuiten (in april, mei, oktober). Dit communicatie-offensief van de overheid, dat grotendeels op emotionele blackmail is gebaseerd, is met behulp van een miljoenenbudget uit ons belastinggeld vormgegeven door het reclamebureau Combat. Dat het HPV-vaccin Cervarix in alle landen waar dit is gespoten, aan de moeders van de toekomst grote schade heeft opgeleverd, wordt door het RIVM glashard ontkend. Sterker nog, in de VS probeert men om nu ook jongens daarmee te vaccineren, terwijl er in Nederland stemmen opgaan om de steriliserende HPVvaccins ook op te dringen aan jonge vrouwen tussen 18 en 25 jaar. De hoogste tijd dus voor een inventarisatie van de veilige en natuurlijke alternatieven zoals de Griekse arts dr. Ioannis Bouchelos die in zijn Atheense praktijk toepast voor het voorkomen en genezen van de omstandigheden die in het gebied van vagina en baarmoederhals zouden kunnen leiden tot HPV-infecties en eventueel (het ontstaan van) baarmoederhalskanker. Alles liever dan kort werkende, genetisch gemanipuleerde, squaleen bevattende, steriliserende vaccins.

klik hier home2en klik hier home2

"BARACK OBAMA ONDERDEEL VAN EEN CRIMINELE ORGANISATIE DIE EEN GENOCIDE HEEFT GEPLAND OP 5 MILJARD MENSEN." 
Obama changeWaarschijnlijk gelooft u dat niet. Kijkt u echter verder op deze website,  doe uw eigen onderzoek en ook u zult er weldra overtuigd zijn. dat Obama niet de lang verwacht Messias is en zeker ook niet uw "Redder", maar een in die positie neergezette stroman/ledenpop. Er is niets veranderd of beter geworden, integendeel. Hou deze Marionet van de Illuminati / Illusionati goed in de gaten en vergelijk alles wat hij beloofd en zegt in zijn fluwelen en psychologisch goed voorbereide speeches met wat hij feitelijk doet. De Marionetten die de afgelopen decennia president waren van de Verenigde Staten zijn allen op die post neergezet door de macht achter deze presidenten die zeker al een paar honderd jaar en hoogstwaarschijnlijk al duizenden jaren de massa's controleren en domhouden. 
  Probably you will not believe this. Watch the video's on this website closely and you too will soon be convinced, that Obama is definitely not The long expected Messiah and definitely not our "Saviour". Nothing has changed or has got any better, on the contrary. Follow this puppet of the Illuminati closely and especially compare what he says in his velvet and psychologically welprepared speeches. The puppets, that has been president of the United States in the past decennia, were all be placed there by the power behind those presidents that has been plotting and planning and manipulating everything to reach World Domination by controlling Money, matter, science and technology, education, mass media and so on, for already hundreds of years (and probably for thousands of years)The puppets may change, but the powers behind them swing the lash. Slowly, but very sure, the masses are waking up to the truth of what is really happening behind the worldstage
Want to know? It could change you forever.
klik hier home2
 
KANKER ALLANG TE GENEZEN

marihuana_blad

Het is ongelooflijk dat de Farmaceutische industrie wereldwijd in staat is gebleken om de Cannabisplant (wietplant) verboden te krijgen. Dat zij daar alle belang bij hebben is duidelijk, want zij laten u liever de door hen gefabriceerde, dure en giftige chemische medicijnen slikken dan dat u gebruik zou maken van natuurlijke middelen zoals HEMP OIL. Big Pharma is absoluut niet bezig met uw gezondheid, maar met miljardenwinsten op hun medicijnen en vaccinaties ten koste van de levens van U en uw kinderen.  De wetenschappelijk onderzochte bewijzen voor hun dodelijke praktijken zijn in grote getale aanwezig op het internet. De Farmaceutische lobby in alle regeringen is buitengewoon machtig en hun tentakels reiken tot in alle regeringen, in ziekenhuizen, bij huisartsen enz. enz. Huisartsen worden bijgeschoold met geld van Big Pharma en worden gespekt met bonussen. Er is becijferd dat één kankerpatiënt zo'n € 300.000 oplevert aan medicijnen en chemotherapieën. Gelukkig worden steeds meer mensen zich daarvan bewust en een aantal van hen, hebben websites geopend, om u alternatieve behandelingsmethoden aan te reiken die buitengewoon effectief zijn tegen vele vormen van kanker en in zeer veel gevallen tot volledige genezing leiden. Dit is dan ook de enige reden waarom de Hennepplant verboden blijft: Een plant kan niet gepatenteerd worden. Medicijnen en chemotherapieën wel. Dat de regering daarnaast ook de coffeeshops gedoogt, heeft alles met geld te maken, want ze willen wel, naar oud Nederlands gebruik, graag het belastinggeld innen over een "soft-drug" die zij nota bene zelf verboden, dus illegaal verklaard hebben. (Houdt de prijzen ook lekker hoog). Kan het nog schijnheiliger?

Bovendien zijn er dan nog de makers en verkopers van alcoholhoudende dranken. Alcohol is nog steeds volksvijand nummer één en één van de meest sluipende en verslavende  en sociale ellende veroorzakende harddrugs, die legaal aan u en uw kinderen verkocht wordt en die, indien misbruikt, de meeste sociale ellende, overlast, hersenschade, hart en vaatziekten en meer veroorzaakt, hetgeen weer kassa is voor Big Pharma. Er is weliswaar een leeftijdsgrens voor de verkoop ervan, maar zowel de fabrikanten als u en ik weten heel goed, dat dát niet werkt. Onderschat dus ook deze lobby niet.
De Hennep plant kan de redding betekenen voor uzelf of voor uw familieleden die slachtoffer zijn geworden van kanker en wiens lijden slechts verlengd wordt door dure en buitengewoon giftige chemokuren, die de kwaliteit van leven in de laatste periode in een mensenleven niet ten goede komen. Het is mensonterend en de enigen die daar wel bij varen zijn BIG PHARMA, BIG PHARMA EN BIG PHARMA en hun betaalde handlangers in regeringen en adviserende instanties. 
We zeggen daarom ook: zo snel mogelijk deze voor de mensheid in alle opzichten heilzame plant legaliseren en in grootverpakking in de schappen leggen, naast de harddrugafdeling alcoholhoudende dranken die in veel kleuren en in lange rijen legaal te koop staan. Wij gaan zelf beslissen, wat we mogen roken, eten en drinken. Daarbij wel aangetekend, dat teveel van wat dan ook altijd slecht voor onze gezondheid is, maar daar beslist u dan wel zelf over.
 Dat roken erg ongezond en buitengewoon verslavend is, vinden de medicijn en chemokuurjongens alleen maar fijn. Dus wat hebben ze gedaan? Roken mag, want daar krijg je kanker van, hart en vaatziekten en zo’n beetje alles wat op zo’n uithangbord van een kliniek staat en dat betekent vette winsten voor de “gezondheidsindustrie”, maar een mogelijk goedkoop en zelf eenvoudig te maken medicijn tegen vele vormen van kanker en andere ziektes en kwalen, laten ze bij wet verbieden door hun vrienden / ja-knikkers en afhankelijke medeplichtigen in de regering.
Of dacht u dat Ab Osterhous (éen van de beroemdste virologen en gezaghebbend adviseur van de regering met betrekking tot de vaccins die u van regeringswege worden opgedrongen)  een uitzondering is, als het over aandelen en belangenverstrengeling gaat?
Dat drinken van alcoholhoudende dranken erg ongezond en buitengewoon verslavend  is, dat vinden de drankmakers en verkopers alleen maar fijn. Dus wat hebben ze gedaan? Drinken mag, want daar wordt je op vele manieren ziek van. Het winstmes snijdt dus aan meerdere kanten, want niet alleen de staatskas profiteert, ook de drankmakers en de gifmengers in de medicijnen industrie. De anti drankspotjes helpen niet, en de zorg krijgt te weinig geld om de duizenden dranklustigen van hun probleem af te helpen. Winst aan alle kanten.
Het gaat hier dus uitsluitend over hebzucht, geld en macht en geen mens in de top van de Farmaceutische industrie, noch in de legale of illegale soft- en harddrugshandel door de staat, geeft ook maar iets om de gezondheid van ons en onze kinderen.
Meer weten over de heilzame Hennepplant?
klik hier home2   en   klik hier home2
 
HET ONAFHANKELIJK INSTITUUT VOOR KANKERONDERZOEK.
Logobanner ICRF
Kankerpatiënten en hun familie, willen dat kankerpatiënten overleven. Om een kankerpatiënt een  aanzienlijke overlevingskans te bieden zijn er drie dingen nodig:
1) Hulp die geboden wordt door een organisatie die geleid wordt door zeer integere mensen,
2) De juiste informatie over de preciese oorzaken van kanker
3) De juiste informatie over de beste behandelmethoden van kanker.
Deze organisatie heeft voor u de juiste informatie die de drie bovengenoemde voorwaarden waarmaakt.
About the Independent Cancer Research Foundation, Inc.
Cancer patients, and their families, want the cancer patient to survive their cancer. In order to give a cancer patient a significant chance of survival it takes three things:
1) Help from an organization controlled by people of high integrity,
2) Correct information about what causes cancer,
3) Correct information about the best cancer treatments.
 
 klik hier home2
 
COMPLOTPRAKTIJKEN 
skullnation_dees
Lees verder op deze site informatieve artikelen en bekijk een grote hoeveelheid geselecteerde wakker makende Conspiracyvideo's  (veelal Nederlands ondertiteld) over en van complotpraktijken, die allang geen theorieën meer zijn, maar dagelijkse praktijk en een duidelijk zichtbare werkelijkheid   (of zo je wilt: illusie) vormen die,  zich in hoog tempo voor onze ogen aan het voltrekken is als je enige moeite wil doen om het te zien.  De video's zijn  overzichtelijk in categorieën ingedeeld. Een aantal films zijn NL ondertiteld, maar veel films zijn helaas (nog) niet ondertiteld, maar ik ben aan het uitzoeken hoe ik dat het snelste kan doen. Tips, adviezen en hulp hierbij zijn zeer welkom.
Meer weten? 
klik hier home2
 
 
UFO's, BUITENAARDS LEVEN, CONTACT MET BUITENAARDSE BESCHAVINGEN, ANDERE DIMENSIES
Ufo boven RotterdamDe afgelopen tijd wordt wereldwijd in grote getale melding gemaakt van UFO's (Unidentified Flying Objects). In ons land wordt vooral boven Drente en Groningen en door diverse bronnen gelijktijdig een enorme activiteit waargenomen van Ufo's met een enorme omvang en ook kleinere luchtschepen. Ook hierover niets in de massamedia of men maakt deze meldingen en de melders belachelijk, waardoor velen hun mond hierover houden.  Er zijn op internet talloze zeer betrouwbare bronnen, die ons aan de hand van onderzoek en vele video/foto waarnemingen  duidelijk maken dat wij wel degelijk bezocht worden door buitenaardse beschavingen, wier technologie en wetenschap de onze ver vooruit is. Vragen aan instanties hierover worden niet beantwoord. Wilt u weten wat hier achter zit, Doe dan uw eigen onderzoek en overtuig uzelf en anderen van de waarheid en betekenis van deze grootse gebeurtenissen.
Deze UFO manifesteerde zich enkele dagen geleden boven Rotterdam
Andere veel omvattende links waar op wetenschappelijke wijze onderzoek wordt gedaan naar dit uitermate belangrijke onderwerp:
*********** 
 

DE MAYA

De Maya waren reeds een ver ontwikkelde beschaving toen Europa nog in de middeleeuwen zat. Het waren toen al briljante wiskundigen en astronomen die één van de meest accurate en geavanceerde kalenders ontwierpen die de mensheid kent.   Een van de meest mysterieuze en fascinerende aspecten van de Maya kalender is, dat zij cycli bevat die nergens overeenkomen met de bij ons bekende cycli. Zoals de 260 dagen tellende Heilige Kalender die duizenden jaren lang gevolgd werd door de Mayan Day-Keepers waarin elke dag een spiritiele eigenschap kent en een symbolische betekenis heeft.  Zo wisten De Maya astronomen exact het midden van het Melkwegstelsel te bepalen via ons nog onbekende methodes. Daarnaast kenden zij nog vele andere nauwkeurige details in de kosmos.
Er is geen twijfel mogelijk , dat de Maya een totaal ander begrip van tijd hadden dan de hedendaagse mens. Sommige Maya's waren- en zijn nog steeds- instaat om via diepe meditatie aan de grenzen van de tijd te ontsnappen en krijgen op die manier toegang tot een wijsheid en wetenschap die voor onze huidige tijd buitengewoon belangrijk is. Grandfather Cirilo spreekt over "buitengewoon uitgestrekte en versnellende cycli binnen de Maya kalender. " De kennis over deze kalender werd door de Maya geërfd van de Abuelos, "De Grandfathers die van de sterren afkomstig waren." (uit de hemel kwamen ). Met andere woorden: volgens de Maya zijn onze voorouders van buitenaardse oorsprong, en hun tijdsboodschap kent dus cosmische implicaties. Dat is waarom hij zijn boodschap de Maya cosmo-Vision noemt.
The Maya were an advanced people at the time Europe was in the dark ages. They were superb mathematicians and astronomers who devised one of the most accurate and sophisticated calendars known to man. One of the most mysterious and fascinating aspects of the Mayan calendar is that it has cycles that do not correspond to any known astronomical cycles, such as the 260 day Sacred Calendar that has been followed by the Mayan Day-Keepers for thousands of years in which each day has a spiritual quality and symbolic meaning. Mayan astronomers knew, through yet unknown methods, the exact location of the center of the Milky Way Galaxy along with many other precise details of our cosmos. There is no question that the Maya had a different perspective of time than modern man. Some Maya were – and still are – able, through deep meditation, to exit the apparent constraints of time to access wisdom and knowledge crucial for our time. Grandfather Cirilo speaks of vast and accelerating cycles contained within the Mayan Calendar. “The Calendar’s knowledge was bequeathed to the Maya by the Abuelos, the Grandfathers who came from the stars." In other words, according to the Maya our ancestors have celestial origins, and their timely message has cosmic implications. This is why he refers to his message as the Maya Cosmo-Vision.
Meer weten?

klik hier home

 

DAVID ICKE

 Banner

David Icke is tijdens zijn leven al een legende. Heeft velen uit de droom geholpen van wat wij de dagelijkse "realiteit" noemen. Groot onderzoeker die overal ter wereld zijn voordrachten houdt over de machten achter de macht. Zijn website heeft een schat aan video's artikelen en intervieuws. Een must voor hen die willen weten.

klik hier home2

ILLUSTRATIES OP DEZE WEBSITE
Israël flagHet meerendeel van de op deze site gebruikte plaatjes en foto's is afkomstig van één kunstenaar,  David Dees, die zijn leven wijdt aan het maken van maatschappelijk geëngageerde kunst.  Hij stelt al zijn kunstbeschikbaar voor iedereen die het kan gebruiken (websites artikelen, Hyves, Twitter, Facebook enz. enz.), mits voor niet commerciële doeleinden, met vermelding van hieronder gegeven link naar zijn website.  Dank je wel David!
Dus downloaden maar! zijn website:
 

 
 
 

Pattern piano

Click HERE for Online Piano Lessons - learn to play piano by ear!

Deze techniek stelt degenen die traditioneel pianoles hebben gehad en gewend zijn om van bladmuziek te spelen in staat om elke song op het gehoor te leren spelen. Voor nieuwe pianostudenten is dit eveneens een ideale methode om snel muziek te leren begrijpen en elke song op  het gehoor te leren spelen.
For those who have had traditional pianolessons in the past, this technique will enable you to break away from written sheet music and learn to play any song on the piano by ear. For beginning piano students, this technique is an ideal way to quickly gain an understanding
of music and learn to play any song on the piano or keyboard by ear!
 

 TABLE TABLEAU

Table Tableau

Bienvenue / Welkom Ook dit jaar weer een ruim aanbod in cursussen o.a. : schilderen, muziek, dans, culinair, spiritueel en ambachtelijke workshops.
In het hart van de Nièvre (Bourgogne) hebben wij, Bas en Agnès van Gaalen sinds 2008 het centrum "Table - Tableau" gecreëerd. Het Bourgondische leven wordt hier afgewisseld met cursussen en workshops in kunst, muziek, techniek, culinair en ontwikkeling.
Dit kan individueel of met een selecte groep zijn. Het geheel wordt verzorgd door een keur aan docenten en zal een extra dimensie aan uw vakantieverblijf geven. Voor alle informatie over cursussen, workshops, verblijfsmogelijkeden enz.

klik hier home2 

KERAMIEK VAN MURIEL MEERMAN

Keramiek

Beelden en serviezen, kleurrijk, stijlvol en elk exemplaar is uniek.
Wilt u meer van haar werk zien?
 Want to see more of her Ceramic Art? 
 klik hier home2
Wilt u meer over haar werk weten?
Want to know more about her work?
klik hier home2
**********

                                                                                            

 ********** 
Opmerking: De video's waar deze website naar linkt, vertegenwoordigen slechts de mening van de makers van deze video's. De video's heb ik voor u per onderwerp verzameld als bron voor uw eigen onderzoek naar wat er zich werkelijk in de wereld afspeelt. Het ligt absoluut niet in mijn bedoeling om u wat dan ook  te willen laten geloven, (die rijkmakende taak laat ik liggen voor  de pausen, priesters, politici bankiers en wat dies meer zij), maar om u aan te moedigen uw eigen oordeel te vormen over belangrijke, zorgvuldig uit de massa-media weg gehouden zaken, die uw dagelijkse leven al heel lang beïnvloeden en zeker in het heden steeds vaker en heviger op u af komen.
Notice: The videos that are linked to from this website represent solely the opinions of their producers.  Links to these videos are made available to you as a resource for your own research and evaluation not as an endorsement. This website  is not in the business of persuading you or anyone else to believe anything that that is linked to from this site, (I leave that rich making task to the popes, priests, politicians, bankers and so on) but it does encourage you to use all available resources,  (which are thoroughly kept out of the controlled mass-media) to form your own judgement about important matters that has been affecting your lives in the past and even more in the present.
 Met speciale dank aan de gastheer van deze site voor alle hulp en adviezen:
 
 
Inhoud syndiceren